Nieuws

Hoe krijgt uw kantoor energielabel C?

Hoe krijgt uw kantoor energielabel C

Om de opwarming van de aarde te beperken en de doelen van het klimaatakkoord te halen moeten we de uitstoot van broeikasgassen beperken. In 2019 zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd voor gebouwen en kantoren om deze doelstellingen te behalen. Energielabel C is het meetinstrument van de overheid dat laat zien of een gebouw of kantoor energiezuinig is.

Energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties groter is dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. In Nederland zijn dit circa 65.000 kantoren.

Het energieverbruik van deze kantoren mag maximaal 225 kWh per m² per jaar zijn. Voldoet uw kantoor hier niet aan dat mag het niet meer als kantoor worden gebruikt. De controle hiervan zal worden uitgevoerd door de gemeente waarin het kantoor is gevestigd.

Welke kantoren hoeven niet te voldoen aan energielabel C?


Nederland heeft zo’n 100.000 kantoren maar geschat wordt dat circa 35.000 kantoren niet de verplichting hebben om te voldoen aan energielabel C. Het geldt voor:

  • kantoorgebouwen die onderdeel zijn van een gebouw, waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van het kantoorgebouw minder dan 50% is dan die van het gebouw waarvan het kantoorgebouw een onderdeel is.
  • Kleine kantoorgebouwen waarbij de totale gebruiksoppervlakte aan kantoor- én nevenfuncties in het kantoorgebouw, of in het gebouw waarvan de kantoorgebouw deel uitmaakt, minder is dan 100 m2. Is het kantoorgebouw onderdeel van een (groter) gebouw dan geldt deze grens van 100 m2 voor het gehele gebouw. Als er dus meerdere kantoorgebouwen in een (groter) gebouw zitten, moeten de gebruiksoppervlaktes hiervan (inclusief nevenfuncties) bij elkaar worden opgeteld.
  • Kantoorgebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • Monumenten zoals bedoeld in de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
  • Kantoorgebouwen die niet langer dan 2 jaar worden gebruikt. Er moet worden aangetoond dat het gebruik slechts tijdelijk is. De duur wordt gerekend vanaf het moment van ingebruikname. Dit is bijvoorbeeld het geval bij sloop en/of transformatie.
  • Kantoorgebouwen die op grond van een overeenkomst zijn of worden onteigend en zullen worden gesloopt.
  • Kantoorgebouwen waarop de hardheidsclausule van artikel 5.11 lid 5 Bouwbesluit 2012 van toepassing is. 


Welke energie labels zijn er voor kantoren?

Een kantoor kan energielabel A t/m G hebben.  Kantoren met energielabel A t/m C voldoen al aan de richtlijn voor 2023, kantoren met energielabel D t/m G dienen energiebesparende maatregelen door te voeren om op 1 januari 2023 een geldig label C voor hun kantoorgebouw te kunnen overleggen bij controle.

Welk energielabel heeft uw kantoor?

Als u niet direct weet welk energielabel uw kantoor heeft kunt u dit checken op https://www.ep-online.nl. Heeft u nog geen energielabel dan bent u niet de enige want slechts de helft van de kantoren bezit een energielabel. Als eigenaar van een kantoorgebouw is het wel verstandig zo spoedig mogelijk een Energieprestatie-advies aan te vragen bij een officieel gecertificeerde Energieprestatie-adviseur. In dit advies staat vermeld welke energiebesparende maatregelen u  kan nemen om het kantoorgebouw te laten voldoen aan de eisen.

Subsidie voor energielabel C?

Voor het verbeteren van het energielabel van uw kantoor is er helaas geen specifieke subsidie. Wel zijn er investeringen op energie waar u wel gebruik van kunt maken. Denk hierbij aan regelingen zoals de 
Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek.

Geen energielabel C op 1 januari 2023?

Indien uw kantoor geen energielabel C bezit terwijl uw kantoor wel verplicht is dit label te hebben moet u simpelweg de deur sluiten. Ook verhuur is verboden en bij verkoop loopt u de kans op een forse boete van circa 20.000 euro.

Voorkomen is beter dan genezen, wij raden u dan ook aan uw kantoor energiezuiniger te maken. Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden maar u bespaart ook op energiekosten en voorkomt een sluiting of boete.

Wat kan Coverplan voor u betekenen?

Als partner van 3M kan Coverplan u helpen om energielabel C te behalen. Onze warmtewerende 3M Prestige raamfolie is een officieel erkend als product dat kan bijdragen aan het verbeteren van het energielabel (verplicht minimaal C per 2023) van kantoorgebouwen. Ook kan de 3M™ Prestige raamfolie bijdragen aan de reductie van de CO2 uitstoot.

Deze folies hebben ook de BCRG kwaliteitsverklaring ontvangen.

Neem contact met ons op en wij informeren u vrijblijvend wat er voor nodig is om energielabel C te behalen zodat u op tijd voldoet aan de nieuwe regelgeving. Stuur een mailtje naar info@coverplan.nl of bel ons direct op 0252 793348